Loading...
Nhóm nghiên cứu về Tái cấu trúc ngân hàng

Băt đầu hoạt động từ tháng 11/2011, nhóm nghiên cứu về Tái cấu trúc ngân hàng với Trưởng nhóm là PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các thành viên: TS. Quách Mạnh Hào, PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Xuân Cường, TS. Đinh Thị Thanh Vân, TS. Lê Trung Thành, PGS. TS Trịnh Thị Hoa Mai, TS. Phạm Bảo Khánh, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ, TS Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhóm  tập trung nghiên cứu chính về
tái cấu trúc Ngân hàng, các lý thuyết và kinh nghiệm về tái cấu trúc ngân hàng trên thế giới, đánh giá tái cấu trúc NHTM Việt nam, ngân hàng - tài chính xanh, đánh giá an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế.

Các đề tài/ dự án đã công bố

 1. Tái cấu trúc ngân hàng ACB. Tác giả: TS. Đinh Xuân Cường
 2. Phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả: PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai
 3. Dự án Tư vấn tái cấu trúc NH XYZ. Tác giả: TS. Đinh Xuân Cường

Các bài báo đã công bố:

 1. Bank restrcturing - International perspectives and Vietnam practices. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS. Trần thị Thanh Tú, ThS. Trần Thị Hoàng Yến. Tạp chí: Accounting & Finance Research Journal online Volum 3, No 2, 2014, Econlit Ranking
 2. Sách “Phát triển bền vững hệ thống NH Việt Nam trước xu thế tái cấu trúc”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai, TS. Trần Thị Thanh Tú. NXB Chính trị Quốc gia, 5/2014
 3. Sách “Tái cấu trúc Ngân hàng - kinh nghiệm quốc tế và hàm cho Việt Nam”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn. NXB Chính trị Quốc gia, 5/2014
 4. Sách “ Kinh tế Việt Nam 2012 - đối diện thách thức tái cơ cấu”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn trưởng nhóm. NXB Đại học Quốc gia, 5/2012
 5. Sách “Giams sát khu vực tài chính Việt Nam - sự cần thiết và điều kiện thực hiên”. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. TS Nguyễn Thị Minh Huệ. NXB Giao thông vận tải, 2012
 6. Sách “Những vấn đề tài chính ở Việt Nam sau khủng hoảng”. Tác giả: PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, TS Nguyễn Thị Minh Huệ. NXB Giao thông vận tải, 2011
 7. Sách “ Nguồn tài chính cho phát triển ở Việt Nam”. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú đồng chủ biên. NXB Giao thông vận tải, 2010
 8. Ẩn số của quá trình tái cơ cấu hệ thống NH Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. Diễn đàn kinh tế mùa xuân, 2012
 9. Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng - các chỉ tiêu đánh giá và ứng dụng cho VN. Tác giả: PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, TS Nguyễn Thị Minh Huệ. Hội thảo Việt Nam học, 2012 UEB & Viện HLKHXHVN
 10. Đánh giá Tái cấu trúc Ngân hàng - thông lệ quốc tế và ứng dụng ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, TS Nguyễn Thị Minh Huệ. Hội thảo Kinh tế vĩ mô 2012, 3/2013 - KTQD
 11. Đánh giá tái cấu trúc Ngân hàng - thông lệ quốc tế và ứng dụng ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Nguyễn Thị Minh Huệ. Hội thảo “Chính sách tài chính tiền tệ tác động đến nền kinh tế hậu khủng hoảng”, KTQD, tháng 4/2013
 12. Tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam, kết quả đạt được và chặng đường phía trước. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú. Hội thảo quốc tế do UBKTQH,UBGSTCQG và Đại sứ quán Ireland tổ chức, tháng 8/2013
 13. Nhận định về các chuyển động chính sách vĩ mô từ ngân hàng nhà nước. Tác giả: TS. Đinh Xuân Cường (đồng tác giả). Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 2013, số cuối tháng 10, trang 26-28
 14. Cơ cấu lại ngân hàng yếu kém: hành động khắc phục, giải pháp củng cố. Tác giả: TS. Đinh Xuân Cường (đồng tác giả). Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 1/2013
 15. Kinh nghiệm tái cấu trúc ngân hàng của Hàn Quốc - Bài học cho VN. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. Tạp chí ngân hàng, số 6/2012
 16. Hệ thống các Ngân hàng Việt Nam trước yêu cầu tái cấu trúc để bền vững. ThS. Nguyễn Thị Hải Hà. Tạp chí Ngân hàng, tháng 8/2012
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn