Loading...
Định hướng NCKH SV khoa Tài chính - Ngân hàng năm học 2013-2014

Hoạt động NCKH của sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp củng cố kiến thức cho sinh viên. Để giúp sinh viên có đầy đủ hành trang kiến thức và kỹ năng sẵn sàng tham gia NCKH năm nay, Khoa Tài chính - Ngân hàng sẽ tổ chức buổi nói chuyện định hướng NCKH cho sinh viên vào thứ 5, ngày 07/11/2013.

-         Thời gian: 17h00 thứ 5, ngày 07/11/2013

-          Địa điểm: Phòng 801 nhà E4, Trường ĐHKT

Những tài liệu hỗ trợ cho hoạt động NCKH của sinh viên, download tại đây:

1. Kế hoạch NCKH SV năm học 2013-2014

2. Đơn xin đăng ký NCKH SV; Đề cương đề tài NCKH SV; Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

3. Các công trình  dự thi cấp trường năm học 2012-2013

4. Danh sách đề tài dự thi cấp khoa từ năm 2011-2013

5. Danh sách gợi ý hướng đề tài năm nay

Nguyễn Xuân Thu (Khoa TCNH)

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn