Loading...
TB: Toạ đàm “Green finance market – Overview and its development”

Biến đổi khí hậu với những tác động lớn như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng ... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội toàn cầu. Do đó, các nước trên thế giới hiện đã quan tâm nhiều hơn đến yếu tố môi trường. Tại Việt Nam, nhằm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững, Chính phủ đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách và kế hoạch hành động nhằm lồng ghép và thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đối với lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã có những chính sách và chiến lược tăng trưởng xanh nhằm phát triển thị trường vốn xanh và các sản phẩm tài chính xanh và kết hợp với rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng và hỗ trợ của Nhà nước để phục vụ cho phát triển xanh. 

Nắm bắt được xu hướng đó, Khoa Tài chính – Ngân hàng xin trân trọng gửi tới quý Thầy Cô và Anh Chị thông tin buổi toạ đàm với chủ đề “Green finance market – Overview and its development” 

📍 Diễn giả: ThS. Phí Thị Minh Nguyệt từ Climiate Bond Initiative

🕘 Thời gian: 10h00 – 25/03/2022

📢 Địa điểm: Phòng Hội thảo 801, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (Nhà E4, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

‼️ Kính mời Các Thầy Cô, Anh Chị cùng tham dự buổi Toạ đàm. 
 


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn