Loading...
Văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT

Công việc

Liên hệ

- Nghiên cứu khoa học
- Công tác sinh viên
- Đào tạo Đại học 
- Website TV
- Hành chính, CSVC

- Đảm bảo chất lượng

 

ThS. Phạm Duy Khánh
ĐT: (84-4) 37547506 + 551

Email: khanhpd@vnu.edu.vn

- Trợ lý Đào tạo Sau đại học

- Kế hoạch nhiệm vụ

- Nhân sự 

ThS. Hoàng Bảo Ngọc

ĐT: (84-4) 37547506 + 551
Email: ngochb@vnu.edu.vn

 - Phụ trách Hợp tác phát triển

ThS. Nguyễn Khánh Tín

ĐT: (84-4) 984583656

Email: nguyenkhanhtin91@gmail.com

 - Phụ trách Website TA

TS. Vũ Thị Loan

ĐT: (84-4) 37547506 + 551

Email: loanvu.kttn@gmail.com

 

___________________
Địa chỉ liên hệ

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phòng 711, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551, 553, 555

Email: tcnh_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.vnu.edu.vn; http://tcnh.ueb.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn