Loading...
Khoa TCNH thông báo danh sách phân công GVHD niên luận học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau

- Sheet 1: Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn
- Sheet 2: Thông tin liên hệ của thầy cô
 
2. Kế hoạch thực hiện niên luận, hướng dẫn trình bày niên luận, thời hạn nộp niên luận xem tại đây 
Thời hạn nộp bài niên luận lên VPK: trước ngày 01/08/2021.
Sinh viên nộp lên VPK 01 bản niên luận đúng mẫu có chữ ký xác nhận của sinh viên và của GVHD.
 
Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng quy định.
 
Trân trọng thông báo.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn