Loading...
Thị trường chứng khoán vẫn là sân đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn 2021-2025

Seminar thuộc chuỗi Monday Finance Series của khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN với chủ đề “Chiến lược đầu tư giá trị ứng dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam” ngày 05/04/2021 đã diễn ra hết sức thành công với sự tham gia của diễn giả cũng như đông đảo các giảng viên, nhà nghiên cứu tới từ nhiều trường đại học tại Việt Nam
Diễn giả Đặng Trần Phục, sáng lập kiêm chủ tịch CTCP AzFin Việt Nam và CTCP DTP Invest, mở đầu bằng những chia sẻ về triển vọng kinh tế Việt nam giai đoạn 2021-2025 nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Cụ thể, dựa trên các yếu tố vĩ mô khả quan về tăng trưởng GDP, ổn định lạm phát và lãi suất, khả năng kiểm soát dịch bệnh, cũng như chất lượng doanh nghiệp Việt ngày càng được cải thiện, ông đánh giá kinh tế Việt Nam các năm tới sẽ ở giai đoạn phục hồi và phát triển. Theo đó, nhìn chung thị trường chứng khoán là hấp dẫn và khả năng nâng hạng thị trường trong giai đoạn 2023-2025 là cao. 
 
 
Dựa trên nhận đinh triển vọng thị trường chung, diễn giả chia sẻ các chiến lược đầu tư phù hợp. Với giai đoạn tăng trưởng, chiến lược ưu tiên tập trung vào các nhóm cổ phiếu blue chip, lựa chọn các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng mạnh, và đặc biệt chú ý đế yếu tố quản trị công ty. Các tiêu chí chọn ngành và chọn cổ phiếu đã được diễn giả chia sẻ hết sức cụ thể, không chỉ qua các đánh giá định tính mà còn đánh giá định lượng thông qua các phương pháp định giá phổ biến là chiết khấu dòng tiên và phương pháp so sánh P/E lịch sử.
Sau khi có đánh giá tổng quan về thị trường, và nhận địch chi tiết về ngành và cổ phiếu, bước tiếp theo rất quan trọng trong đầu tư đó là xác định chiến lược giải ngân phù hợp thông qua việc phân bổ tỷ trọng giải ngân và thời gian giải ngân. Qua đó, nhà đầu tư sẽ thu được lợi ích kép về cả lợi suất và mức độ an toàn, khi đầu tư vào một doanh nghiệp và thị trường có định giá hấp dẫn.