Loading...
Buổi Seminar của hai Nghiên cứu sinh khoa Tài chính – Ngân hàng trước bảo vệ cơ sở

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN đã tổ chức buổi Seminar khoa học để đánh giá luận án tiến sĩ trước Hội đồng cơ sở của hai nghiên cứu sinh khóa QH-2016 và QH-2017 ngành Tài chính Ngân hàng.


Mở đầu buổi Seminar là phần trình bày của NCS Tô Lan Phương với đề tài: "Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam". Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam rơi vào giai đoạn suy thoái tăng trưởng 2008 – 2015, thì vấn đề Quản trị dòng tiền hiệu quả luôn là một vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu của NCS tập trung vào phân tích các doanh nghiệp Bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu của đề tài là đánh giá tác động của Quản trị dòng tiền đến giá trị các cổ đông của doanh nghiệp bất động sản niêm yết ở Việt Nam, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm gia tăng giá trị cổ đông thông qua các điều chỉnh liên quan quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp. Nghiên cứu đã có nhiều đóng góp mới cả về lý luận và thực tiễn. Đây là nghiên cứu đầu tiên kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng, cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của quản trị dòng tiền tới giá trị cổ đông trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để các doanh nghiệp Bất động sản Việt Nam tham khảo góp phần nâng cao hiệu quả quản tị dòng tiền trong doanh nghiệp, qua đó tăng giá trị cổ đông.

 Các NCS lần lượt trình bày kết quả nghiên cứu trước các thành viên hội đồng

Tiếp đến là phần trình bày của NCS Vũ Thị Phương về đề tài “Nghiên cứu nhân tố tác động đến lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc gia là sức mạnh và sự bền vững của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng đóng vai trò trung gian trong việc huy động tiền gửi tiết kiệm và sau đó cho các doanh nghiệp, cá nhân vay, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế. Tác giả đã sử dụng nhiều cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu khác nhau để đo lương các nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp với từng nhóm nhân tố, giúp phát triển hoạt động huy động tiền gửi tại các ngân hàng.

Các nghiên cứu sinh đã nhận được rất nhiều góp ý từ các thành viên hội đồng. Sau buổi Seminar, NCS. Vũ Thị Phương Thảo và NCS Tô Lan Phương đã tiếp nhận ý kiến từ hội đồng và mong muốn được cải thiện luận án tiến sĩ để giúp luận án có thể mang lại đóng góp trong sự phát triển của hệ thống tài chính ở Việt Nam.

Tin và bài: Hồng Minh


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn