Loading...
TB: Học bổng Posco, Hàn Quốc

Thực hiện nội dung công văn số 2707/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 18/9/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021, nhà Trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng: 03 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng sinh viên nộp hồ sơ, phỏng vấn*

Giới tính

1

Khoa Kinh tế Chính trị

1

Nam

2

Khoa Kế toán – Kiểm toán

1

Nam

3

Khoa Tài chính – Ngân hàng

1

Nữ

Tổng cộng

3

Lưu ý:

- (*) Dự kiến phỏng vấn sinh viên vào tháng 10/2020.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bản photo các minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các Khoa thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, lập danh sách sinh viên và hồ sơ sinh viên đề cử học bổng gửi về Trường (qua VP Khoa/Viện) muộn nhất 10h00 ngày 28/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Khoa nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì nhà Trường sẽ xem như Khoa đó không tham dự chương trình này.

Trân trọng ./.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn