Loading...
Thông báo các chương trình trao đổi sinh viên, học viên năm học 2020-2021

Nhà trường gửi các Khoa/Viện công văn thông báo chương trình trao đổi sinh viên, học viên tại các trường đại học trong năm 2020-2021, cụ thể như sau:

 

I. 
4. 
chương trình trao đổi sinh viên, học viên tại Đại học Osaka, Nhật Bản 
 

Nội dung về chỉ tiêu, đối tượng tham dự, thời gian, hướng dẫn về hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ xem tại các file đính kèm ở trên. 
Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình này tới sinh viên, lập danh sách sinh viên và hồ sơ sinh viên gửi về Trường (qua Phòng CT&CTSV) muộn nhất ngày 18/9/2020.
Quá thời hạn nêu trên, nếu các Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về phòng CT&CTSV thì nhà Trường sẽ xem như các Khoa/Viện đó không tham dự chương trình này.
 
 II.
Ứng viên tham gia chương trình đăng ký trực tuyến tại đường link https://forms.gle/wGpwHieWdmepxeab8 và gửi hồ sơ bản cứng theo danh mục đính kèm về Phòng NCKH&HTPT, Phòng 501 (gặp Ms. Tú) trước 12h00 Thứ Ba, ngày 29/09/2020. 
Ứng viên tham gia chương trình đăng ký trực tuyến tại đường link https://forms.gle/Zx9iDwGPAQ3dSm3J9 và gửi hồ sơ bản cứng theo danh mục đính kèm về Phòng NCKH&HTPT, Phòng 501 (gặp Ms. Tú) trước 12h00 Thứ Ba, ngày 29/09/2020.
Trân trọng TB. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn