Loading...
Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 14/5/2020, Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự đại hội có đông đủ các đảng viên của Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng.


 

Các đồng chí đảng viên khoa Tài chính Ngân hàng
Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Thị Thanh Tú –Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, hoạt động của Chi bộ diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XII) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Chi bộ nhận được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường và sự thống nhất cao của đảng viên trong toàn chi bộ, giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Đối với nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã và đang lãnh đạo Khoa thực hiện tốt chiến lược trọng tâm mở mới các chương trình đào tạo của khoa theo chuẩn quốc tế: chuyên ngành hẹp Bảo hiểm Hưu trí Đầu tư, chương trình Thạc sỹ Fintech, TS TCNH tiếng Anh, chuẩn bị cho kiểm định ACBSP...
 

Đảng viên thực hiện Nghi thức tại Đại hội

Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ đã cùng với cán bộ, đảng viên, và người lao động của đơn vị phát huy thuận lợi, vượt mọi qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thị Thanh Vân - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 cũng chỉ ra những kết quả và thành tựu đáng tự hào của tập thể Khoa Tài chính - Ngân hàng đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua, những đóng góp giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển Đảng, phát triển Nhà trường và tổ chức. Đồng chí khẳng định nhiệm kỳ tới Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thế mạnh và tính tiền phong gương mẫu để phát triển và vững mạnh hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu thay mặt đoàn Chủ tịch khẳng định: Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về tư tưởng; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện. Mỗi đảng viên, quần chúng phải nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, đồng thời rèn luyện tinh thần, thái độ, tác phong làm việc để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu trên các lĩnh vực.

Đóng góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ, các đảng viên dự đại hội đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp như: cần phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị; duy trì và bảo đảm chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong hoạt động giảng dạy tại đơn vị; công tác chỉ đạo lãnh đạo các hoạt động đoàn thể tại đơn vị…

 
Đồng chí Nguyễn Phú Hà phát biểu tại Đại hội

Cùng với góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ gồm 3 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tiêu biểu cho đảng viên trong Chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Trần Thị Thanh Tú tái cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Đinh Thị Thanh Vân tái cử giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Trịnh Thị Phan Lan vinh dự lần đầu được tham gia cấp ủy Chi bộ Khoa.

Ra mắt ban chi ủy Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2020-2022 

Tại đại hội, 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ đồng chí Trần Thị Thanh Tú đã cảm ơn các quý vị đại biểu đã về dự đại hội. Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

 
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 
 
Khoa TCNH 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn