Loading...
Thông báo về tọa đàm trực tuyến: Thị trường tài chính hài hước: Thị trường dầu thô ở Mỹ và chợ lợn ở một vùng quê Việt Nam

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo về tọa đàm trực tuyến Thị trường tài chính hài hước: Thị trường dầu thô ở Mỹ và chợ lợn ở một vùng quê Việt Nam, cụ thể như sau:

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn