Loading...
Mời tham dự Hội thảo quốc gia “Phát triển hệ thống tài chính xanh thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam”

Kính gửi: Quý thầy, cô, các nhà nghiên cứu và các anh chị

Để triển khai thực hiện đề tài Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam”, mã số KX.01.27/16.20, thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học và xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (mã số KX.01/16-20). Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức và trân trọng kính mời ông/bà tham dự Hội thảo quốc gia trực tuyến với chủ đề “Phát triển hệ thống tài chính xanh thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 9h00 – 11h00, thứ Năm, ngày 07/5/2020.

2. Địa điểm: Tổ chức trực tuyến qua Zoom meeting. BTC sẽ gửi hướng dẫn tham dự qua email.

3. Đơn vị đồng tổ chức:

- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

4. Hình thức đăng ký: Đăng ký tham dự tại link: https://bitly.com.vn/8NVkS

5. Thời gian đăng ký: Trước ngày 3/5/2020.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời./.

 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn