Loading...
CẬP NHẬT 16/3/2020: Thông báo về lịch học các học phần BẬC ĐẠI HỌC do các trường trong ĐHQGHN phụ trách giảng dạy cho ĐHKT

Nhà trường thông báo về lịch học các học phần BẬC ĐẠI HỌC do các trường trong ĐHQGHN phụ trách giảng dạy cho Trường ĐH Kinh tế như sau:
  1. DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN CHƯA TRIỂN KHAI giảng dạy Online từ 16/3/2020, danh sách đính kèm. Lịch học của các lớp học phần này sẽ chờ thông báo tiếp sau.
  2. DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN SẼ HỌC ONLINE từ 16/3/2020, danh sách đính kèm.

Sinh viên cần lưu ý theo dõi để lên lớp đúng Thời khóa biểu!


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn