Loading...
Học bổng Vingroup năm học 2019-202

Thực hiện nội dung công văn số 3949/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 3/12/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Vingroup năm học 2019 - 2020, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Sinh viên năm thứ 2, 3, 4.

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2018 - 2019 đạt loại xuất sắc và chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương).

- Sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường và có kết quả học tập năm học 2018 - 2019 đạt từ loại khá trở lên.

- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bảng điểm năm học 2018 - 2019 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân có công chứng;

- Bài viết tìm hiểu về Tập đoàn Vingroup (khoảng 1-2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích nghiên cứu khoa học, chứng chỉ tiếng Anh (bắt buộc) và thành tích hoạt động đoàn thể, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

4. Chỉ tiêu học bổng: 01 suất học bổng xuất sắc

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

 
 
Thời hạn nộp hồ sơ đầy đủ về VP Khoa  muộn nhất ngày 15/12/2019.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn