Loading...
Thông báo kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020

Thông báo số 3517/TB-ĐHKT ngày 26/11/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc kế hoạch nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020.

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho các khóa QH-2016-E, QH-2017-E, QH-2018-E, bậc đào tạo thạc sĩ, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo kế hoạch thu hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020 như sau:

TT

Thời gian thu hồ sơ bảo vệ

Thời gian bảo vệ (Dự kiến)

Mức đóng học phí gia hạn

1

Từ 9/3/2020 đến 18/3/2020

Từ 15/4/2020 đến 29/4/2020

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 18/3/2020:

  • Học viên khóa QH-2016 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).
  • Học viên khóa QH-2017 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng).

2

Từ 15/6/2020 đến 24/6/2020

Từ 20/7/2020 đến 31/7/2020

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 24/6/2020:

  • Học viên khóa QH-2016 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 4 (24 tháng).
  • Học viên khóa QH-2017 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 2 (12 tháng)

3

Từ 20/8/2020 đến 28/8/2020

Từ 21/09/2020 đến 2/10/2020

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 28/8/2020:

  • Học viên khóa QH-2017 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 3 (18 tháng).
  • Học viên khóa QH-2018 (đợt 1) đóng học phí gia hạn lần 1 (6 tháng)

4

Từ 9/11/2020 đến 18/11/2020

Từ 15/12/2020 đến 31/12/2020

Đối với học viên nộp hồ sơ sau ngày 18/11/2020:

- Học viên khóa QH-2017 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 3 (18 tháng).

- Học viên khóa QH-2018 (đợt 2) đóng học phí gia hạn lần 1 (6 tháng)

Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 16h00

Địa điểm nộp luận văn: Phòng Đào tạo: P504 – Nhà E4, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 04 3754 7506 (554:Mrs Trang).

Điều kiện để nộp hồ sơ luận văn: Học viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần trong chương trình đào tạo và đã nộp đủ học phí.

Xem và tải thông báo


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn