Loading...
Công bố điểm học kỳ II hệ Sau đại học năm học 2018-2019

Sau khi kiểm tra việc nhập điểm trên phần mềm, và nhập điểm bổ sung các học phần chưa có điểm và các học phần thi kỳ thi phụ.

Phòng Đào tạo công bố điểm học kỳ II năm học 2018-2019 hệ SĐH trên cổng thông tin ĐHQGHN.

Phòng Đào tạo nhận đơn kiểm tra lại điểm của học viên theo mẫu từ ngày 30/10/2019 đến ngày 4/11/2019 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 11/11/2019 tại phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4 – trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy.

 
Trân trọng. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn