Loading...
Kế hoạch triển khai Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Khoa Tài chính – Ngân hàng thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Sinh viên năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:
 

Kế hoạch chi tiết

TT

Nội dung kế hoạch

Thời gian thực hiện

1

Khoa Thông báo, định hướng đề tài NCKH và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu cho sinh viên (Định hướng nghiên cứu của Khoa TCNH; Tên một số đề tài đã thực hiện năm học trước; Một số hướng đề tài gợi ý; Hướng dẫn sinh viên đăng ký xin chuyển điểm NCKH thay cho môn học tự chọn nếu có nguyện vọng)

08/10/2019 - 18/10/2019

2

Triển khai cho sinh viên đăng ký đề tài NCKH và giáo viên hướng dẫn (Tất cả các sinh viên bắt buộc phải có đơn đăng ký (theo mẫu trên website khoa). Trên cơ sở đơn đăng ký Khoa sẽ tiến hành phân công Giáo viên hướng dẫn phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài – Mẫu M.01.NCKHSV).

08/10/2019 - 18/10/2019

3

Khoa phân công giáo viên hướng dẫn và thông báo rộng rãi cho sinh viên

18/10/2019 - 22/10/2019

4

Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để thông qua đề cương sơ bộ, chốt tên đề tài và nộp lên khoa (theo mẫu M.02.NCKHSV)

22/10/2019 - 27/10/2019

5

Sinh viên triển khai viết báo cáo NCKH

22/10/2019 - 25/12/2019

6

Sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện với giáo viên hướng dẫn, những thông tin về tiến độ nộp cho Cán bộ lớp để CBL gửi cho cho Văn phòng Khoa TCNH (theo mẫu M.03.NCKHSV)

25/11/2019 - 29/11/2019

7

Sinh viên tiếp tục hoàn thiện báo cáo NCKH.

30/11/2019 - 25/12/2019

8

Sinh viên hoàn thành bài viết NCKH và nộp 01 bản sạch và 01 bản tóm tắt cho giáo viên hướng dẫn để giáo viên hướng dẫn gửi cho Văn phòng Khoa kèm theo nhận xét cho điểm của GVHD

25/12/2019 - 27/12/2019

9

Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa. Những sinh viên được báo cáo gửi file mềm ghi toàn bộ đề tài và tóm tắt đề tài về Văn phòng Khoa theo đúng thời hạn đã được quy định.

07/01/2020 - 09/01/2020

10

Khoa lựa chọn các công trình tiêu biểu để dự thi giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường

14/01/2020

 
Trong năm học 2019 – 2020, các công trình đạt giải xuất sắc tại Hội nghị NCKH sinh viên cấp Trường sẽ được đề cử đi đăng ký tham dự Hội nghị Kinh tế trẻ toàn thế giới (YSI Global Plenary) do Tổ chức Sáng kiến học giải trẻ (YSI) của Viện tư duy kinh tế mới Hoa Kỳ (INET) tổ chức dự kiến vào tháng 3/2020 tại Budapest. Do đó, thời gian triển khai hoạt động NCKH sinh viên sẽ thực hiện từ tháng 10/2019 đến đầu tháng 1/2020. 
 
 
Các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu sinh viên download và đọc kỹ tại đây:

1. Kế hoạch toàn trường về NCKH SV năm học 2019-2020

3. Đơn xin đăng ký NCKH SV; Đề cương đề tài NCKH SV; Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

4. Các công trình NCKH đạt giải

6. Danh sách hướng đề tài nghiên cứu, hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn

Sinh viên đăng ký tên đề tài, GVHD theo mẫu nộp về VPK P512 Nhà E4 trước ngày 18/10/2019
 
Lưu ý: Sinh viên học chương trình CLC thông tư 23 bắt buộc phải tham gia nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư 23 của BGD-ĐT và Quyết định 984/QĐ-ĐHKT ngày 22/4/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế.
 
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn