Loading...
Thông báo học bổng Shinnyo 2019-2020

Thực hiện nội dung công văn số 2787/ĐHQGHN-CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Shinnyo năm học 2019-2020, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

 
1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Sinh viên đang học năm thứ nhất hệ chính quy có điểm thi tuyển sinh vào đại học đạt kết quả cao.

- Có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập.

Sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2019 – 2020 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trinh.

 

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

 

- Bản photo (không cần công chứng) giấy xác nhận điểm thi đầu vào trung học phổ thông/giấy báo trúng tuyển đại học năm 2019;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu đính kèm);

- Bài tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (2 trang A4).

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản Photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, NCKH, hỗ trợ cộng đồng….

 

3. Trị giá mỗi suất học bổng: 300USD/SV/năm học.

 

4. Chỉ tiêu học bổng:

STT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

(năm nhất)


1

Khoa KT&KDQT

0


 

2

Khoa TCNH

1


 

3

Khoa KTCT

1


 

4

Viện QTKD

1


 

5

Khoa KTPT

0


 

6

Khoa KT - KT

0


 

Cộng

3


Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hạn sinh viên nộp hồ sơ về VP Khoa muộn nhất ngày 06/10/2019
 
TTr. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn