Loading...
Thông báo chương trình học bổng Mitsubishi năm học 2019 – 2020

Thực hiện nội dung công văn số 2788/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 09/09/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2019 - 2020, nhà Trường thông báo cho sinh viên cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên Khóa QH-2016, QH -2017.

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học năm học 2018-2019;

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 340 USD /sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng : 1 suất/ khoa

4. Hồ sơ học bổng:

- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2018-2019, có xác nhận;

- Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin
(đăng ký học bổng Mitsubishi năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ về VP Khoa muộn nhất ngày 17/9/2019.

Chi tiết thông báo tại đây
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn