Loading...
TKB cho lần đăng ký học 2, hk 1 năm học 2019-2020

Nhà trường TB: Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2019-2020 sau đăng ký học lần 1, cụ thể:

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2019 – 2020 sau đăng ký học lần 1

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung

4. Danh sách học phần điều chỉnh thời gian học

 
 

Lần mở cổng đăng ký học lần 2 từ 15h00 ngày 10/8 - 10h00 ngày 13/8/2019

TCNH 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn