Loading...
Công bố điểm học kỳ II năm học 2018-2019, và Chuyển điểm tương đương SV bằng kép

Phòng Đào tạo thông báo 2 nội dung sau:
 
1. Công bố điểm học kỳ II năm học 2018-2019
Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2018-2019, trường Đại học Kinh tế thông báo chính thức kết quả các học phần, học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên Cổng thông tin ĐH Quốc Gia Hà Nội theo địa chỉ truy cập www.daotao.vnu.edu.vn và Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).
Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 9, 12/8/2019 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 22/8/2019 tại phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4 – trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
2. Chuyển điểm tương đương SV bằng kép
Để có cơ sở xét học phần tiên quyết cho các học phần sinh viên đăng ký trong Học kỳ I năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo quy định việc nộp đơn xin chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép với trường Đại học Ngoại Ngữ, Khoa Luật, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, trường Đại học Công Nghệ như sau:
- Nộp đơn xin chuyển điểm kèm theo bảng điểm ngành 1 tại Phòng Đào tạo – Phòng 504 – Nhà E4 - ngày 14,15 /8/2019 (trong giờ hành chính).
- Thời gian trả đơn trả lời cho sinh viên vào ngày 27/8/2019.
Sinh viên lưu ý kiểm tra điểm của mình trên cổng thông tin ĐHQGHN để đảm bảo điểm được cập nhật chính xác.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn