Loading...
Danh sách học viên hoãn thi

Căn cứ Lịch thi hết học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 bậc đào tạo ThS; Căn cứ đơn xin hoãn thi của học viên, phòng Đào tạo lập danh sách học viên xin hoãn thi (3 đợt). Kính đề nghị các khoa/viện và ban cán sự các lớp thông báo cho học viên được biết và lưu ý khi Nhà trường có thông báo Lịch thi kỳ phụ để tham gia dự thi. Kế hoạch thi kỳ phụ dự kiến tổ chức sau 1 tuần khi kết thúc kỳ thi chính. Nhà trường sẽ thông báo khi có lịch thi chính thức trên website của Trường.
Trân trọng!

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn