Loading...
Đăng ký học hè Giáo dục thể chất tự nguyện năm học 2018-2019

Căn cứ Công văn số 157/GDTC&TT-ĐT ngày 26/6/2019 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN (GDTC&TT) về việc mở lớp giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện học hè năm học 2018-2019 cho sinh viên có nhu cầu, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên tự nguyện đăng ký học.

2. Phân bổ số lượng lớp: Theo Công văn của TTGDTX&TT tại đây.

3. Địa điểm học tập: Khu Liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, số 02 Phạm Văn Đồng, Hà Nội (nếu cơ sở vật chất không đáp ứng, một số môn học có thể chuyển sang học tại KTX Mễ Trì, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, HN).

4. Thời gian học: Thứ 2,4,6 hàng tuần, từ ngày 22/7/2019 đến ngày 16/8/2019.

- Buổi sáng : Từ 07h30 - 10h30

- Buổi chiều : Từ 13h30 - 16h30

5. Học phí: Mức thu học phí/01 tín chỉ GDTC = Mức thu học phí theo định mức học phí/tín chỉ (theo quy định hiện hành của đơn vị đào tạo) x hệ số 1,5.

6. Thời gian và hình thức đăng ký: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 12/7/2019 đăng ký tại phòng Đào tạo (P.504).

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn