Loading...
Khóa học online miễn phí về đổi mới trong hoạt động giảng dạy

Khoa TC-NH giới thiệu tới các thầy, cô về khóa học online miễn phí đổi mới trong giảng dạy:
Chuỗi khóa học liên quan khác, tất cả đều miễn phí:

- Đánh giá sinh viên: https://www.coursera.org/learn/learning-assessment


- Xây dựng kế hoạch giảng dạy: https://www.coursera.org/learn/teaching-plan

- Hiểu về người học: https://www.coursera.org/learn/teaching-learning

- Chuyên nghiệp hóa giảng dạy: https://www.coursera.org/learn/professional-teacher

- Thiết kế chương trình giảng dạy: https://www.coursera.org/learn/teacher-curriculum

- Tạo lập lớp học tích cực: https://www.coursera.org/learn/teaching-character

- Dạy lớp học online như thế nào: https://www.coursera.org/learn/teach-online

- Giảng dạy bằng tiếng Anh: https://www.coursera.org/learn/teaching-english
 
TCNH 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn