Loading...
V/v Xét chọn sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019 - 2020

Căn cứ công văn số 1203/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 26/04/2019 về việc Xét chọn sinh viên nhận học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019 – 2020, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

- Là sinh viên chính quy khóa QH-2016-E, QH-2017-E, QH-2018-E .

- Có kết quả học tập: 2.8 trở lên

- Có kết quả rèn luyện: Học kỳ I năm học 2018- 2019 đạt loại tốt trở lên.

- Có hoàn cảnh khó khăn.

- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác XH.

- Tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động.

2. Chỉ tiêu học bổng: 01 chỉ tiêu/khoa.

3. Trị giá mỗi suất học bổng

Giá trị mỗi suất học bổng là 14.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học bổng được chuyển vào tài khoản của sinh viên (mở tại Ngân hàng Ngoại thương-Vietcombank) theo 2 học kỳ, (mỗi học kỳ là 5 tháng, mỗi tháng là 1.400.000 đồng/sinh viên).

4. Quy trình xét chọn

- Quỹ học bổng xét duyệt; gặp mặt, phỏng vấn trực tiếp sinh viên và quyết định.

- Thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ 1 vào tháng 5 và học kỳ 2 vào tháng 2 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ 2.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao học bổng kỳ 2 và đơn vị cũng không được đề cử sinh viên khác thay thế.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng

- 02 đơn xin cấp học bổng (tải mẫu tại đây), có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu); có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2018- 2019, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình);

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng);

- 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc đơn vị tổ chức hoặc của đơn vị đào tạo);

- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo tại website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của chính quyền địa phương;

- Thông tin về số tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội…

- Điền đầy đủ thông tin vào mẫu này  

- Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lawrence S.Ting, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.


 
Sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ về Văn phòng khoa muộn nhất ngày 7/05/2019.
 
Trân trọng./. 
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn