Loading...
thông báo về chương trình học tập AUN

Thực hiện nội dung công văn số 661/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 12/3/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử sinh viên chương trình học tập kinh nghiệm AUN ASEAN lần thứ hai 2019, nhà Trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


- Thời gian: Từ ngày 30/6 – 06/7/2019.

- Địa điểm: Đại học Chulalongkorn, TháiLlan.

- Chủ đề: Nantopia: Breakthrough towards the City for All

- Kinh phí: Ban tổ chức đài thọ chi ăn, ở, đi lại tại Thái Lan trong thời gian tham dự chương trình. Sinh viên tự chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi, lệ phí đăng ký 70 USD/SV và chi phí còn lại.

1. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh – nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia chương trình;

- Bảng điểm học tập, có xác nhận của nhà trường;

- Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000 – 1.500 từ phù hợp với chủ đề của chương trình;

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ tương đương;

- Bản khai theo 2 mẫu đính kèm.

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- 01 bản phô tô hộ chiếu có thời hạn ít nhất đến tháng 01/2020;

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

2. Chỉ tiêu học bổng: Mỗi khoa/viện 01 sinh viên.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Sinh viên nộp hồ sơ lên VPK muộn nhất ngày 04/04/2019.

 
 


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn