Loading...
Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2018 - 2019, Khoa TCNH đề nghị các lớp khóa học tổ chức đánh giá kết quả điểm rèn luyện từng sinh viên (theo hướng dẫn tại đây) của học kỳ I năm học 2018 – 2019

Bảng tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của sinh viên (theo mẫu tại đây) và Giấy XÁC NHẬN DÀNH CHO SINH VIÊN NGOẠI TRÚ lớp trưởng gửi về Văn phòng khoa P512 nhà E4 và email khanhpd@vnu.edu.vn trước ngày 13/02/2019.

Trân trọng!


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn