Loading...
Kế hoạch học tập Giáo dục QP&AN khóa QH-2018-E

VP Khoa thông báo kế hoạch học tập GD QP&AN khóa QH-2018-E. Sinh viên đọc thật kỹ các hướng dẫn đã có trong tài liệu, một số điểm nhấn mạnh lưu ý:
 
 
1. Thời gian đón sinh viên: Sáng thứ hai ngày 18/2/2019, 7h45' tập trung sinh viên, 8h00 xuất phát. 8h30' kết thúc đón sinh viên. Các anh/chị lưu ý sinh viên có mặt từ 7h30' để chuẩn bị, sinh viên đến muộn phải tự túc phương tiện đến Trung tâm tại Hòa Lạc.
Trường hợp sinh viên không có mặt do có lý do đặc biệt, phải tự đến Trung tâm tại Hòa Lạc và có xác nhận của Trường kèm theo để nhập học, nếu đến muộn sau 02 ngày Trung tâm không tiếp nhận sinh viên vào học.

2. Sinh viên chuẩn bị sẵn kinh phí thực hiện nghĩa vụ của sinh viên theo định mức thu đã quy định do tại Trung tâm không có cây ATM. Những lưu ý khác cụ thể trong file Kế hoạch giảng dạy - Trường ĐH KT - QH2018

3. Trường hợp sinh viên không tham gia học được tại khóa học phải nộp đơn trình bày và được sự đồng ý của Trường muộn nhất là 16h00 ngày12/2/2019.

4. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP&AN:
Các đối tượng được miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN (Điều 4 File Kế hoạch Giảng dạy - Trường ĐH KT - QH2018)
Sinh viên photo có công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQP&AN đã có thành 02 bản, 01 bản nộp về Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT, 01 bản nộp Phòng Đào tạo Trung tâm GDQP&AN. Thời gian nộp chậm nhất ngày 14/02/2019 phải nộp về phòng Đào tạo của Trường.

Trân trọng,
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn