Loading...
Định hướng NCKH SV khoa Tài chính - Ngân hàng năm học 2018-2019

Hoạt động NCKH của sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp củng cố kiến thức cho sinh viên. Để giúp sinh viên có đầy đủ hành trang kiến thức và kỹ năng sẵn sàng tham gia NCKH năm nay, Khoa Tài chính - Ngân hàng sẽ tổ chức buổi nói chuyện định hướng NCKH cho sinh viên vào thứ 2, ngày 17/12/2018.

- Thời gian: 14h00 thứ 2, ngày 17/12/2018

- Địa điểm: Phòng 801 nhà E4, Trường ĐHKT

Những tài liệu hỗ trợ cho hoạt động NCKH của sinh viên, download tại đây:

1. Kế hoạch toàn trường về NCKH SV năm học 2018-2019

3. Đơn xin đăng ký NCKH SV; Đề cương đề tài NCKH SV; Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

4. Các công trình NCKH đạt giải

6. Danh sách hướng đề tài của giảng viên hướng dẫn

Sinh viên đăng ký tên đề tài, GVHD theo mẫu nộp về VPK P512 Nhà E4 trước ngày 10/1/2019 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn