Loading...
Thông báo về thu khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2018-2019

Khoa TCNH thông báo về việc thu khóa luận tốt nghiệp như sau:
- Hệ chuẩn: Nộp 1 bản bìa cứng và 1 bản bìa mềm
- Hệ CLC: Nộp 1 bản bìa cứng và 2 bản bìa mềm
- Thời gian nộp: Từ ngày 30/11 - 5/12/2018
- Địa điểm nộp: P512, Khoa TC-NH
 
Trân trọng thông báo. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn