Loading...
Đề cử đội tuyển sinh viên khoa TCNH đại diện tham gia cuộc thi KICC 2019 do KPMG tổ chức

Theo chỉ đạo của Ban giám hiệu, Khoa TCNH gửi thông báo về thông tin về cuộc thi KICC 2019 do KPMG tổ chức dành cho sinh viên tất cả các khóa.
Thông tin chi tiết về cuộc thi, giải thưởng, điều kiện và thời gian dự thi xem trong file đính kèm.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn