Loading...
Lịch nộp báo cáo thực tập thực tế HK 2 năm học 2018-2019

Khoa TCNH thông báo đề bài báo cáo thực tập, thời hạn nộp và quy định về trình bày như sau:
Chi tiết xem tại đây.
 Sinh viên nộp báo cáo trình bày đúng mẫu tại VPK - P512 trước ngày 13/11/2018.
Sau thời hạn trên sẽ không thu bài.
Trân trọng./. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn