Loading...
Thông báo đợt nộp Kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn tháng 10/2018

Để hỗ trợ các học viên hoàn thành việc bảo vệ kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn thạc sĩ, Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức đợt bảo vệ sơ bộ trong tháng 10/2018 (ngoài kế hoạch đào tạo).

1. Đối tượng:
- Học viên K25- trúng tuyển đợt 2 chưa bảo vệ KQNCSB hoặc không được thông qua tại các HĐ đánh giá KQNCSB các đợt trước.
- Học viên các khóa trước đã có Quyết định phân giao tên đề tài nhưng chưa bảo vệ
2. Thời hạn nộp: Muộn nhất 16h ngày 30/9/2018
3. Thời hạn bảo vệ dự kiến: 10/2016.
4. Yêu cầu:
- Mỗi học viên nộp 3 bản có chữ ký xác nhận của GVHD
- Đóng kèm vào sau mỗi bản KQNCSB 01 bản photo Quyết định phân công GVHD và tên đề tài. Tên đề tài trên bài phải trùng khớp với tên đề tài trong Quyết định. Khoa sẽ không thu nếu tên đề tài trên bài khác với tên đề tài được giao trong Quyết định.
- Đối với các học viên không được thông qua, xin bảo vệ lại KQNCSB, yêu cầu thêm:
+ Đóng kèm vào 3 cuốn KQNCSB biên bản Hội đồng trước (HĐ không được thông qua)
+ Nộp lại KQNCSB phải kèm theo xác nhận đã nộp phí bảo vệ lại KQSB: 1.550.000 đ (biên lai nộp tiền/chuyển khoản của ngân hàng hoặc biên lai xác nhận của Phòng Kế hoạch Tài chính).

Trân trọng thông báo./.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn