Loading...
Về Khóa học E-learning

Nhóm nghiên cứu về Quản trị tài chính trong Ngân hàng - Khoa Tài chính Ngân hàng phối hợp với IFC thông tin về khóa học như sau:

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN https://bank-rpt.elearn.vn/

Các giao dịch bên liên quan (GDBLQ) trục lợi đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất về quản trị công ty tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh ngành ngân hàng. Vì vậy, Tổ chức Tài chính Quốc tế, IFC, và FMO, Ngân hàng Phát triển Hà Lan, đã phối hợp để xây dựng khóa học trực tuyến về quản trị GDBLQ. Khóa học được thiết kế dựa trên Cuốn Sổ tay Hướng dẫn Dành cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam về Giao dịch với Bên liên quan[1], xuất bản năm 2016 bởi nhóm hợp tác IFC, FMO, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ Đầu tư Dragon Capital. Khóa học trực tuyến sẽ giới thiệu các thông lệ quốc tế tốt về quản trị GDBLQ, xác định, quản lý và báo cáo về GDBLQ trong ngân hàng tới các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

  • Tìm hiểu thêm về quản trị GDBLQ trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam,
  • Nâng cao nhận thức trong ngành ngân hàng Việt Nam về các thông lệ quốc tế tốt trong việc xác định, quản lý và minh bạch thông tin về GDBLQ


[1] Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự xin mời truy cập vào đường link sau: 


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn