Loading...
Thông báo về mở cổng đăng ký học lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019

Văn phòng khoa thông báo tới sinh viên về việc đăng ký học lần 2 như sau:
 
Thời gian mở hệ thống đăng ký học lần 2: 15h00 ngày 10/8/2018
 
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn