Loading...
Thông báo về học bổng Toshiba dành cho học viên, nghiên cứu sinh

Khoa tài chính ngân hàng thông báo về học bổng Toshiba 2018, chi tiết như sau:

Thực hiện nội dung công văn số 2137/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 11/08/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn học viên, NCS nhận học bổng Toshiba năm học 2017 - 2018, Khoa Tài chính – Ngân hàng thông báo lựa chọn học viên, NCS đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn:

- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);

- Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

- Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

- Ưu tiên học viên: tham gia nghiên cứu khoa học, có bài báo/báo cáo khoa học, có hoàn cảnh khó khăn.

2. Mức học bổng:

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

3. Phân bổ chỉ tiêu hồ sơ:

STT

Tên đơn vị

Số lượng hồ sơ

học bổng bán phần

1

Khoa Kinh tế chính trị

1

2

Viện Quản trị kinh doanh

1

3

Khoa Tài chính – Ngân hàng

1

4

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

1

Tổng cộng

4

4. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần/năm học.

- Lần 1: Tháng 10/2018 - Tổ chức trao học bổng.

- Lần 2: Tháng 3/2019 - Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” (theo hướng dẫn sẽ được gửi tại lễ trao học bổng).

5. Hồ sơ đăng ký:

- 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt - Mẫu 1, và bằng tiếng Anh - Application for Toshiba Scholarship);

- Bảng điểm có xác nhận của trường;

- Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

- Dự kiến Đề cương nghiên cứu (tên đề tài/báo cáo, mục đích, kế hoạch, nội dung…);

- Bản photo thẻ học viên;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Toshiba năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường/Đơn vị, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

               Địa điểm nộp hồ sơ: P521, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Nhà E4, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, HN.
               Thời hạn nộp: trước ngày 10/8/2018. 
 

Trân trọng thông báo./.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn