Loading...
Thông báo về các công việc cần chuẩn bị trong lễ trao bằng tốt nghiệp

Văn phòng khoa thông báo về các công việc NCS, HV, SV lưu ý trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 2/7/2018 như sau:
Chi tiết xem tại đây

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn