Loading...
Thông báo lịch Hội đồng chấm Kết quả sơ bộ 6.2018

Khoa TCNH xin thông báo lịch Hội đồng kết quả nghiên cứu sơ bộ - Hội đồng số 6

Thời gian: 14h chiều thứ 4 (ngày 13/6/2018)

Địa điểm: Văn Phòng Khoa

Lưu ý:

1. Mỗi Hội đồng có 6-7 học viên. Mỗi học viên sẽ có khoảng 10 phút bao gồm cả trình bày (không yêu cầu trình bày slide) và phần nhận xét của các thầy cô. Đề nghị các học viên đến đúng giờ, nếu qua 5 phút gọi tên, học viên không có mặt coi như chủ động không tham dự bảo vệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những học viên không tham dự Hội đồng nếu không có lý do chính đáng sẽ coi như không được thông qua và phải nộp phí theo quy định của Trường để xin đăng ký làm bảo vệ lại kết quả sơ bộ ở Hội đồng tiếp theo. Học viên không thể tham dự HĐ có minh chứng/giấy tờ kèm theo sẽ bảo vệ lại ở Hội đồng tiếp theo, không cần nộp phí bảo vệ lại.


 Chi tiết danh sách học viên xem file đính kèm
 Trân trọng thông báo

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn