Loading...
Danh sách sinh viên mượn sách tại Thư viện quá hạn

Khoa TCNH thông báo danh sách sinh viên mượn sách tại Trung tâm thông tin thư viện - Đại học quốc gia đã quá hạn. Danh sách
Đề nghị sinh viên hoàn trả lại tài liệu cho Thư viện
Trân trọng thông báo

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn