Loading...
Các nhóm nghiên cứu khác

Bên cạnh 3 nhóm nghiên cứu chính, Khoa Tài chính – Ngân hàng còn có Nhóm nghiên cứu các lĩnh vực khác bao gồm những vấn đề cấp thiết của ngành tài chính ngân hàng. Trưởng nhóm nghiên cứu là PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú và tất cả các giảng viên, cộng tác viên ưu tú của Khoa, các NCS và học viên đang học tập và nghiên cứu tại Khoa. Hoạt động từ năm 2012 đến nay, nhóm đã có rất nhiều bài báo trong nước và quốc tế được đánh giá cao về chất lượng.
Các nhóm nghiên cứu của khoa Tài chính – Ngân hàng tham gia thường xuyên các hội thảo quốc tế, trong nước với tư cách là diễn giả chính đồng thời cộng tác chặt chẽ với chuyên gia quốc tế, giáo sư nước ngoài trong nghiên cứu. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng kết hợp với đội ngũ nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chất lượng cao trong Nghiên cứu khoa học nhằm đưa ra những sản phẩm Nghiên cứu khoa học tốt nhất. Không chỉ vậy, nhóm nghiên cứu còn gắn liền với tư vấn, đánh giá dự án quốc tế, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị thụ hưởng.

Các bài báo trong nước đã công bố

 1. Quản lý rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp; TS. Nguyễn Thế Hùng; Tạp chí  Công thương, 12/2014
 2. M&A ngân hàng - Thực trạng và giải pháp; ThS. Nguyễn Quốc Việt; Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Tháng 9/2014
 3. Định dạng hệ thống ngân hàng Việt Nam sau tái cơ cấu: thông lệ quốc tế và gợi ý cho Việt Nam; TS. Đinh Xuân Cường (đồng tác giả); UBKTQH và UNDP tổ chức, tháng 8/2014
 4. Đòn bẩy để các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận Hiệp ước Vốn Basel II; TS. Đinh Xuân Cường (đồng tác giả); Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, Số 3 (2014) 1-7
 5. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại; TS. Đinh Xuân Cường (đồng tác giả); Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Economy and Forecast Review), Số 17, tháng 9/2014 (577) 32-34.
 6. Những chuyển biến từ chính sách kinh tế "Abenomics" của Nhật Bản; TS. Trần Thị Vân Anh; Tạp chí Tài chính số 3/2014
 7. Các công trình nghiên cứu trên thế giới về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp và so sánh với các công trình nghiên cứu trong nước; TS. Nguyễn Thị Thanh Hải; Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán tháng 3/2014
 8. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; TS. Nguyễn Thị Thanh Hải;Tạp chí Công thương 4+5/2014
 9. Những điểm nhấn trong phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; ThS. Trịnh Thị Phan Lan; Tạp chí Tài chính tháng 4/2014
 10. Định hướng phát triển hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ThS. Phạm Ngọc Quang, ThS. Nguyễn Tiến Thành;
 11. Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 6/2014
 12. Đánh giá tái cấu trúc hệ thống NH Việt nam sau 2 năm thực hiện; PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả); Tạp chí nghiên cứu kinh tế, Số tháng 2 năm 2014
 13. Tác động của cải cách đối với quản lý nền kinh tế và hướng hoàn thiện ở Việt Nam; TS. Nguyễn Anh Tuấn; Tạp chí Quản lý kinh tế. Số 59 (3-4/2014)
 14. Bài học kinh nghiệm từ thương vụ M&A giữa Vietinbank và Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ; ThS. Nguyễn Quốc Việt;   Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 6/2014
 15. Những chuyển biến từ chính sách kinh tế "Abenomics" của Nhật Bản; TS. Trần Thị Vân Anh; Tạp chí Tài chính số 3/2014
 16. Các công trình nghiên cứu trên thế giới về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp và so sánh với các công trình nghiên cứu trong nước; TS. Nguyễn Thị Thanh Hải; Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán tháng 3/2014
 17. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; TS. Nguyễn Thị Thanh Hải; Tạp chí Công thương 4+5/2014
 18. Những điểm nhấn trong phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; ThS. Trịnh Thị Phan Lan; Tạp chí Tài chính tháng 4/2014
 19. Định hướng phát triển hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam; ThS. Phạm Ngọc Quang, ThS. Nguyễn Tiến Thành; Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 6/2014
 20. Đánh giá tái cấu trúc hệ thống NH Việt nam sau 2 năm thực hiện; PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả); Tạp chí nghiên cứu kinh tế, Số tháng 2 năm 2014
 21. Tác động của cải cách đối với quản lý nền kinh tế và hướng hoàn thiện ở Việt Nam; TS. Nguyễn Anh Tuấn; Tạp chí Quản lý kinh tế. Số 59 (3-4/2014)
 22. Bài học kinh nghiệm từ thương vụ M&A giữa Vietinbank và Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ; ThS. Nguyễn Quốc Việt;   Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 6/2014
 23. Vấn đề quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và ảnh hưởng tới Việt Nam; TS. Trần Thị Vân Anh; Tạp chí Tài chính, tháng 1/2013
 24. Vai trò của ngân hàng trung ương châu Âu trong cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu; TS. Trần Thị Vân Anh; Tạp chí Tài chính, tháng 1/2013
 25. So sánh nợ xấu, phân loại nợ, và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế; TS.Đinh Thị Thanh Vân; Tạp chí Ngân hàng, số 19, tháng 10/2012
 26. Kinh nghiệm tái cấu trúc Ngân hàng của Hàn Quốc - Bài học cho VN; PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Tạp chí Ngân hàng, số 6/2012
 27. Xây dựng các chỉ tiêu giám sát tài chính ở Việt Nam - theo cách tiếp cận giám sát hợp nhất; ThS. Trần Minh Hạnh; Tạp chí chứng khoán, tháng 1/2012
 28. Chính sách nhà ở - một số bài học từ kinh nghiệm quốc tế; ThS. Trần Thị Thái Hà; Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 3, tháng 3/2012
 29. Rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Góc nhìn từ phía nhà đầu tư cá nhân; ThS. Trịnh Thị Phan Lan; Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số tháng 3/2012
 30. Tác động của chỉ số giá tiêu dùng đến người thu nhập thấp;  ThS. Trịnh Thị Phan Lan; Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số 4/2012
 31. Một số trao đổi về thực tiễn xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp Việt Nam; ThS. Nguyễn Huy Tâm; Tạp chí "Kế toán - Kiểm toán" đã được Tổng biên tập chấp nhận đăng tháng 7/2012
 32. M&A trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam, con đường để tồn tại và phát triển; ThS. Nguyễn Quốc Việt; Báo đầu tư tháng 7/2012
 33. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 315 - Nhận dạng và đánh giá rủi ro trong quá trình lên kế hoạch kiểm toán BCTC; ThS. Phạm Ngọc Quang; Tạp chí Kiểm toán, số 2, tháng 2/2012
 34. Hệ thống các Ngân hàng Việt Nam trước yêu cầu tái cấu trúc để bền vững; ThS. Nguyễn Thị Hải Hà; Tạp chí Ngân hàng tháng 8/2012
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn