Loading...

Bảo vệ luận án thành công, Khoa Tài chính Ngân hàng có tiến sĩ thứ 3
Chiều ngày 4/9/2019 , tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Mỹ Hằng Phương đã bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ ngành Tài chính Ngân hàng với đề tài: “Phân bổ ngân sách nhà nước cho các địa phương ở Việt Nam: Thực trạng và cơ chế”.

 

Lo chính sách cho Fintech
Để thu hút đầu tư các công ty Fintech cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân cần có những hành lang pháp lý cụ thể cho fintech hoạt động càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết...

 
  TIN TỨC ĐHKT
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn