Loading...

Nhóm nghiên cứu về Tài chính xanh khảo sát tại Nam Phi
Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước "Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt nam" do PGS.TS Trần Thị Thanh Tú làm chủ nhiệm, nhóm nghiên cứu đề tài đã đi khảo sát thực tế và phỏng vấn sâu các chuyên gia, ngân hàng, nhà đầu tư ở nước cộng hòa Nam Phi, từ ngày 24 đến 30 tháng 10 năm 2019.

 
  TIN TỨC ĐHKT
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn