Loading...

Giảng viên ĐHKT tham dự khóa đào tạo Sáng tạo và Tư duy khởi nghiệp tại Ireland
Đây là một phần trong chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên” do Đại học Quốc Gia Hà Nội phối hợp với Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin, Ireland tổ chức dưới sự tài trợ của Irish Aid.

 

Thông báo: Lưu ý về đăng ký học phần các lớp chính quy học kỳ 1 năm học 2018-2019
Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2018-2019 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

 

Tái cơ cấu ngân hàng còn đối mặt với nhiều thách thức
Theo chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ, tái cơ cấu phải làm cho bằng được thì ngành ngân hàng mới phát triển bền vững và là huyết mạch của nền kinh tế.

 
  TIN TỨC ĐHKT
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn